Menu
Home Page

Monday 30th January 2023

BW

Still image for this video

Brawddeg Yr Wythnos

 

What time is it?  

Faint o’r gloch ydy hi?

 

It is ____ o’clock.   Mae hi’n ____ o’r gloch.

It is half past ___.  Mae hi’n hanner awr wedi ___.  

It is quarter past ___.  Mae hi’n chwarter wedi ___.

It is quarter to ___. Mae hi’n chwarter i ___.

 

1 – un

2 – dau

3 – tri

4 – pedwar

5 – pump

6 – chwech

7- saith

 8 – wyth

9 – naw

10 - deg

11 – un ar ddeg

12 – deuddeg

Top