Menu
Home Page

Monday 5th December 2022

Brawddeg Yr Wythnos

 

What is the weather like today?

Sut mae’r tywydd heddiw?

 

It is _____.

Mae hi’n _______.

Today, it is ____ and ____ but it is not ________.

Heddiw, mae hi’n _____a ____ond dydy hi ddim yn ____.

 

Weather -Tywydd.

raining- bwrw glaw

snowing- bwrw eira

sunny- heulog

fine- braf

hot- boeth

cold-oer

cloudy- gymylog

windy- wyntog

stormy- stormus

wet- wylb

miserable – ddiflas

foggy- niwlog

frosty- rhewi

Top